Danske vokaler

Denne side indeholder en oversigt over og øvelsesserier med de danske vokaler, med særligt fokus på de vokaler der volder flest problemer med indlæring. I øvelsesserierne er det tilstræbt at finde ordpar der alene adskilles af forskellen mellem to vokaler. Disse er vist på hvid baggrund. Det er imidlertid ikke altid muligt at finde sådanne par, så i nogle tilfælde er der også andre forskelle mellem ordene. Sådanne ordpar, som stadig kan illustrere forskellen mellem to vokaler, er vist på grå baggrund.

 1. Oversigt over vokalerne
 2. /i e æ a A/ - vokaler udtalt fremme i munden uden læberunding (urundede fortungevokaler)
 3. /y ø Ø C/ - vokaler udtalt fremme i munden med læberunding (rundede fortungevokaler)
 4. /u o å c Å/ - vokaler udtalt tilbage i munden med læberunding (rundede bagtungevokaler)

1. Oversigt over vokalerne

De danske vokaler indplaceret i et vokaldiagram. Vokaler med og uden læberunding er vist separat. Klik på et lydskrifttegn for at høre et eksempel.
Vokaler uden læberunding: /i e æ a Æ A/ Vokaler med læberunding: /y ø Ø C u o å Å c/ 1
Urundede vokaler mit mile midt mele mæt mæle male mat makker marker Rundede vokaler hylde hyle sølle søle bønner høne grønne gøre kulde kugle foto tone mon måne ånde orne

1 Vokalen c kan også udtales uden læberunding

2. /i e æ a A/ - vokaler udtalt fremme i munden uden læberunding (urundede fortungevokaler)

Enkeltord

Brug denne tabel til at indøve forskellen mellem de forskellige vokaler. Lyt først til begge ord i et par og efterlign derefter udtalen. Tabellen begynder med ordpar hvor forskellen mellem vokalerne er stor, fx i vs. æ, og fortsætter med mere subtile forskelle, fx i vs. e og e vs æ.
Konstrast Korte vokaler Lange vokaler
i - æ i æ i. æ.
mit mæt mile mæle
sit sæt pine pæne
vilde vælde fliser flæser
hilst helst glide glæde
e - a e a e. Æ.
midt mat mele male
vinde vande vener vaner
piller paller fesen fasen
i - e i e i. e.
mit midt mile mele
bid bed sine sene
sile sele
e - æ e æ e. æ.
midt mæt mele mæle
pinde penne senen Seinen
sikken sækken hele hæle
billede bællede
hviske væske
æ - a / Æ. æ a æ. Æ.
mæt mat mæle male
sætte satte hæle hale
penne panne plæne plane
væske vaske læser laser
kende kande
a / Æ. - A 2 a A Æ. A.
bat bak Ane Arne
matte mappe faser farcer
tand tam faner farmer
land lang maler Mahler

2 Der findes kun få ordpar der adskilles af kontrasten mellem kort a og A, eftersom der er tale om samme vokal på et mere abstrakt, underliggende plan. Forskellen i vokallyd skyldes de lydlige omgivelser. De valgte ordpar er taget med for at give mulighed for at indøve denne forskel.

Sætninger

 1. Pigen brugte sine sidste penge på mælk.
 2. De hvide vilde heste løb rundt på engen.
 3. Det er ikke så ligetil at sidde stille når man er fire år gammel.
 4. Regnen silede ned hele tiden, da Pia var på ferie.
 5. Seinen løber hele vejen gennem Paris.
 6. Den elegante kvinde bar pæne sko med helt tynde hæle.
 7. At sætte hale på grisen er en kendt selskabsleg.
 8. At vælge en ny regering er tit et valg mellem pest eller kolera.
 9. Salget af ejerboliger er faldet drastisk i de senere år.
 10. Ane og Arne var ansat på samme avis.
 11. Advokaten skulle møde i retten kl. 15.

3. /y ø Ø C/ - vokaler udtalt fremme i munden med læberunding (rundede fortungevokaler)

Enkeltord

Brug denne tabel til at indøve forskellen mellem de forskellige vokaler. Lyt først til begge ord i et par og efterlign derefter udtalen. Tabellen begynder med ordpar hvor forskellen mellem vokalerne er stor, fx y vs. Ø, og fortsætter med mere subtile forskelle, fx y vs. ø og ø vs Ø.
Konstrast Korte vokaler Lange vokaler
y - Ø y Ø y. Ø.
synes søns rype røbe
krydse drysse ryge røge
bygger brygger dyne drøne
trylle krølle hyle høne
ø - C ø C ø. C.
hynde rønne køre gøre
Gynt grønt møre røre
y - ø y ø y. ø.
bytte bøtte syle søle
bylder bøller syge søge
skylde skylle kyle køle
ø - Ø ø Ø ø. Ø.
synder sønner søbe røbe
skynde skønne
kølle krølle
Ø - C Ø C Ø. C.
grynt grønt røbe røre

Sætninger

 1. Jeg synes at rygning skulle forbydes.
 2. Jeg har kun tyve kroner -- må jeg skylde?
 3. De skyldte tre mio. i det nybyggede hus.
 4. Bøfferne var usædvanligt møre.
 5. "Bytte bytte købmand" er ikke nogen ny leg.
 6. Man må ikke køre over for rødt.
 7. Han forsøgte at gøre børnene interesserede i bøger.
 8. Man kan da ikke spise røde pølser med bløde løg!
 9. Vi skal til bryllup i Brøndby den første lørdag i maj.
 10. Grøntsager kan både være grønne, gule og røde.

4. /u o å c Å/ - vokaler udtalt tilbage i munden med læberunding (rundede bagtungevokaler)

Enkeltord

Brug denne tabel til at indøve forskellen mellem de forskellige vokaler. Lyt først til begge ord i et par og efterlign derefter udtalen. Tabellen begynder med ordpar hvor forskellen mellem vokalerne er stor, fx u vs. å, og fortsætter med mere subtile forskelle, fx u vs. o og o vs å.
Konstrast Korte vokaler Lange vokaler
u - å u å u. å.
dugge dukke mule måle
kusk kost tube tåbe
stukken stukket skule skåle
mousse mos
o - c / Å. o c o. Å.
foto lotto mose morse
Kofoed stoffer
jo
u - o u o u. o.
du jo ugle Ole
udsat modsat mule mole
urne orme muse mose
bure borde
Tune tone
o - å o å o. å.
Kofoed kuffert mole måle
skole skåle
mode måde
mose måse
å - c / Å. å c å. Å.
huller holder måse morse
buk Bock kåbe skorpe
sukker sokker
bund bånd

Sætninger

 1. I flokken af fugle så han både duer og ugler.
 2. Postbude må være ude i al slags vejr.
 3. Lone havde altid et foto af børnene på bordet.
 4. Kofoeds Skole blev grundlagt af en kordegn.
 5. Modellen var en kopi af en kjole af Coco Chanel.
 6. Osten var helt fuld af huller i den gule skorpe.
 7. Tolderen åbnede forsigtigt den mistænkelige kuffert.
 8. Sommeren kommer næsten altid senere end man havde håbet på.
 9. Morten blev kåret som den dårligst klædte ved det årlige bal.
 10. Forskeren blev ansat som postdoc på Jura.