Øvelser i udtale af blødt d

Der er fire sektioner med øvelser:


Simple ord uden stød

Lyd V + [ð] V + [ðə] V + [ðɔ]
i (et) bid, kid, klid, slid bide, lide, mide, tide, hvide, stride hvider, mider, sider, tider
e (blomster)bed, led (sb.) (blomster)bede, gedde, lede, sidde, hvede leder, hveder, geder
æ med, sted kæde, klæde, glæde, sæde, spæde kæder, klæder, sæder, steder, vædder
a bad, hvad, mad, blad bade, made, blade, vade, glade bader, mader, vader
y syd yde, byde, lyde, nyde, tyde yder, rydder, syder, tyder
ø kød, skød bøde, føde, møde, nøde, gløde bøder, føder, møder, gløder, skøder
ö røde, sprøde krydder
u bud, gud, brud, skud ude, bude, tude, klude guder, ruder 1
o gode, mode, rode boder, goder, moder, roder
å både, gåde, kåde, nåde, flåde gåder, nåder, flåder
ɔ brod, lod, råd, vod, skod lodde, skodde lodder, skodder, stodder
1 Bemærk at mange (de fleste) yngre talere har sammenfald mellem /u/ og /o/ efter r, således at ruder = roder.

Simple ord med stød

Lyd V + [ð'] V + [ð'ɔ] V + [ð'əðə]
i (en) bid, tid, blid, flid bidder, lider, glider, fnidder, slider
e fed, hed, led, ved, gled hedder, sidder
æ æd, glæd, spæd æder, hæder, læder
a bad, gad, lad, sad madder, pladder, sladder
y byd, nyd, ryd, bryd, skyd byder, nyder, bryder, skyder
ø bød, flød, lød, sød, glød, skød nødder, fødder forsødede
ö brød, grød, rød, sprød rødder
u ud, hud, lud, tud, brud luder, mudder, tuder, kludder forgudede, bebudede
o fod, god, rod, blod, stod foder formodede
å åd, båd, kåd, våd, gråd, tråd benådede, gerådede
ɔ odder

Enkeltord med blødt d før konsonant

Lyd Uden stød Med stød
i klidboller, hvidvask bevidne
e fedme, hedning, ledvogter, vedhæng eftersidning,
æ bedre, stedse, medhjælper, medlem seddel, forædle
a badning, ladvogn, madlavning, bladguld daddel
y brydning, sydpå betydning
ø kødpølse, nødblus, nødråb, dødskamp bøddel
ö brødkurv, rødme, rødspætte rødgrød
u udbringe, udsætte, budskab, brudstykke
o fodbold, fodgænger, rodløs, blodtud bodsgang
å kådhed, bådsmand
ɔ lodning, skodkamp ådsel

Sætninger

 1. Fiskeren fik bid hele tiden.
 2. Der var ikke meget kød på den historie.
 3. Der er intet bedre end et varmt bad.
 4. Det unge par var meget glade for hinanden.
 5. Gartneren havde tre bede med blomster.
 6. Ude i gården stod der fem hvide heste.
 7. Hvorfor hedder det egentlig "kådhed" og ikke "kådskab"?
 8. Man siger at Kleopatra badede i mælk?
 9. Det er mig en gåde hvorfor I altid æder maden så hurtigt!
 10. Dyrenes mad bestod mest af nødder, bær og rødder.
 11. Rugbrød med kødpølse er et almindeligt stykke smørrebrød.
 12. Brøndby spillede en værre skodkamp i søndags.
 13. Tidligere kaldte man folk der ikke troede på Gud for hedninge.
 14. Drengen havde fem madder med i skole.
 15. Han kunne ikke tyde udtrykket i kærestens øjne.
 16. Var hun glad eller var hun ked af det?
 17. Har du siddet her hele tiden?
 18. "Man må yde før man kan nyde", som ordsproget siger.
 19. Glæd dig til dadlerne - de er dejligt bløde!
 20. Jægeren skød tredive fasaner ude i skoven.
 21. Barnet glædede sig rigtig meget til juleaften.
 22. Både brud og brudgom var klædt i hvidt.
 23. Der var en omfattende hvidvask af penge på kasinoet.
 24. Stedet var fyldt med rodløse unge der kedede sig.
 25. Møderne varede hele dagen.
 26. Han havde fået otte fartbøder på seks måneder.
 27. Efter slagsmålet flød blodet ned over hans kind.
 28. Dagen bød på mange glædelige gensyn med gamle venner.