Dansk fonetik

Fonetik og Fonologi, IAAS

Dansk udtale (referencemateriale og øvelser (ufærdigt)